Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

This page is ajus Tesr

Table of Contents

Czek

Czek – dokument wystawiony w ściśle przez prawo czekowe przewidzianej formie, zawierający polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakimi

Read More »

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe – złożone bankowi polecenie przelewu określonej kwoty pieniędzy z własnego konta bankowego na inne wskazane konto. Dokonywane jest zazwyczaj w regularnych odstępach czasowych (np. co miesiąc), aż

Read More »

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty – oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, w przypadku gdy transakcja płatnicza została zainicjowana przez odbiorcę na podstawie zgody udzielonej przez płatnika na rzecz odbiorcy, dostawcy usług

Read More »

SORBNET

SORBNET – prowadzony przez NBP w latach 1996-2013 system rozrachunkowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozrachunków wysokokwotowych. Należał do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozrachunków na bazie

Read More »

Elixir

Elixir  – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający

Read More »

BLIK

BLIK – System płatności mobilnych Do czego wykorzystujesz swój telefon? Do niedawna zapewne służył ci on przede wszystkim do błyskawicznego kontaktowania się z bliskimi i przeglądania Internetu. Jednak te czasy

Read More »