Elixir

Elixir  – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System). W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Statystyki systemu Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski. Komunikaty płatnicze obsługiwane przez system Elixir:
  • polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe
  • komunikaty do obsługi płatności podatkowych
  • polecenia zapłaty
  • czeki
  • zwroty
System Elixir obsługuje operacje bankowe, które spełniają następujące warunki[5]:
  • walutą transakcji jest PLN
  • kwota przelewu nie przekracza 1 mln PLN
  • banki nadawcy i odbiory pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w systemie
  • bank, w którym odbiorca przelewu ma swój rachunek, korzysta z systemu Elixir i jest aktywny w systemie w momencie zgłoszenia transakcji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *